First Step ศรีกรุงโบรคเกอร์

First Step ศรีกรุงโบรคเกอร์

แนะนำหลักสูตร First Step ศรีกรุงโบรคเกอร์ สำหรับสมาชิกใหม่ หรือสมาชิกเก่า ถ้าจะเริ่มต้นธุรกิจศรีกรุงโบรคเกอร์ต้องดูหลักสูตรนี้ให้จบก่อนนะครับ

หัวข้อหลักสูตร First Step ศรีกรุงโบรคเกอร์

  1. วิธีการส่งงานสำหรับสมาชิกใหม่
  2. โปรแกรมออนไลน์สำหรับสมาชิก
  3. ความรู้ประกันภัยเบื้องต้น พรบ และประกันภัยรถยนต์

1. วิธีการส่งงานสำหรับสมาชิกใหม่

2. โปรแกรมออนไลน์สำหรับสมาชิก

3. แผนธุรกิจประเภทเครือข่าย MGM

4. ความรู้ประกันภัยเบื้องต้น พรบ และประกันภัยรถยนต์