รายได้ค่าสายงาน ศรีกรุงโบรคเกอร์

รายได้ค่าสายงาน ศรีกรุงโบรคเกอร์

การสร้างรายได้ “ศรีกรุงโบรคเกอร์ ค่าสายงาน” รายได้เป็นแสนต่อเดือน โดยไม่ต้องลงทุน ทำเป็นอาชีพเสริม หรือจะทำเป็นอาชีพหลัก รายได้เสริมมีเงินเข้าบัญชีทุกเดือน ร่วมทีมกับเราลงทุนเพียง 200 บาท คุณสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจประกันภัยได้ทันที

รายได้ศรีกรุงโบรคเกอร์ MGM (Member get member)

ศรีกรุงโบรคเกอร์ MGM คือ รายได้จากแผนการตลาดที่ศรีกรุงโบรคเกอร์ ออกแบบมาเพื่อสมาชิกทุกระดับตำแหน่ง ให้สามารถสร้างรายได้ไร้ขีดอย่างไม่จำกัด ยิ่งทำมากรายได้ก็ยิ่งมาก ซึ่งแผนการตลาด MGM นั้นก็เปรียบเสมือนการขายสินค้ารูปแบบหนึ่ง แต่เป็นการขายแบบแนะนำบอกต่อ Member Get Member บุคคลรอบข้างที่คุณรู้จัก หรือลูกค้าให้มาสมัครสมาชิกในระดับ 6 (Member) เพื่อรับส่วนลดในการซื้อสินค้าประกันภัยในราคาราคาสมาชิก หรือแนะนำบอกต่อบุคคลรอบข้างที่กำลังมองหาอาชีพเสริม หรือกำลังมองหาอาชีพหลัก เพื่อร่วมธุรกิจประกันภัยกับศรีกรุงโบรคเกอร์

รายได้ ศรีกรุง MGM แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 1. รายได้ค่าแนะนำ รับ 1%
 2. รายได้ค่าสายงาน หรือรายได้ค่าค่าตำแหน่ง รับ 3% – 7.1%

สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 1. สมาชิกระดับ 6 (Member) เครือข่ายผู้บริโภค ซึ่งสมาชิกในระดับนี้จะ “ไม่มีบัตรนายหน้าประกันภัย” ซื้อใช้ได้รับส่วนลดในราคาสมาชิก และสามารถสร้างรายได้จาก การขยาย แนะนำบอกต่อ ตามแผนการตลาด MGM
 2. สามาชิกระดับ 1 – 5 (Bussiness Member) เครือข่ายนักธุรกิจประกันภัย ซึ่งสมาชิกในระดับนี้จะ “มีบัตรนายหน้าประกันภัย” ซื้อใช้ได้ส่วนลดในราคาสมาชิก และสามารถสร้างรายได้จาก การขาย การขยาย แนะนำบอกต่อ ตามแผนการตลาด MGM

ศรีกรุงโบรคเกอร์ รายได้ค่าสายงาน คือ รายได้ที่เกิดขึ้นจากซื้อใช้สินค้าประกันภัย หรือจากยอดขายสินค้าประกันภัย ของสมาชิกที่คุณแนะนำติดตัวทั้งหมด และสมาชิกของลูกทีมที่แนะนำติดตัวทั้งหมด สมาชิกรวมทั้งหมดภายใต้ทีมงานของคุณ ท่านจะได้รับรายได้ค่าสายงานจาก ค่าตำแหน่งเริ่มต้น 3% จากสมาชิกประเภทที่ 1 (Member) หรือ สมาชิกประเภทที่ 2 (Bussiness Member) ที่มีส่วนต่างค่าตำแหน่งของสมาชิกที่ต่ำกว่า ระดับตำแหน่งของคุณ จากเบี้ยประกันภัยสุทธิรวมทั้งหมด

จุดเด่นรายได้ค่าสายงาน

สมาชิกที่สามารถสร้างรายได้ค่าสายงานได้นั้น ต้องเป็นสมาชิกระดับตำแหน่ง 1 – 5 (Bussiness Member) เท่านั้น สมาชิกระดับ 6 (Member) ไม่สามารถสร้างรายได้ค่าสายงานได้ “ต้องมีใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย” ก่อนเท่านั้น

สมาชิกระดับตำแหน่ง 1 – 5  เพียงแนะนำบอกต่อให้เกิดการซื้อใช้ในราคาสมาชิก หรือแนะนำบอกต่อผู้ที่มีบัตรนายหน้าประกันภัย หรือผู้ที่มีบัตรนายหน้าประกันชีวิต มาเข้าร่วมธุรกิจเพื่อขาย เพียงเท่านี้คุณก็สามารถรับรายได้ค่าสายงานได้ไร้ขีดไม่จำกัด แนะนำมากได้มาก สินค้าประกันภัย และสินค้าประกันชีวิตที่สามารถแนะนำบอกต่อให้เกิดรายได้มีมากมายได้แก่

สินค้าประกันวินาศภัย

 • ประกันรถยนต์
 • ประกันอัคคีภัย
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • ประกันทางทะเล และขนส่ง
 • ประกันเบ็ดเตล็ด

สินค้าประกันชีวิต

 • วางแผนเพื่อสุขภาพ
 • วางแผนเพื่อการศึกษา
 • การลดหย่อนภาษี
 • ออมเงินเพื่ออนาคต
 • ผู้สูงวัยดูแลตัวเอง
 • ดูแลเพื่อคนที่อยู่ข้างหลัง

ค่าตำแหน่ง % ของระดับสมาชิก

ค่าตำแหน่ง % คือ สมาชิกระดับตำแหน่ง 1 – 5 (Bussiness Member) มีค่าตำแหน่ง 3% – 7.1% ค่าตำแหน่ง %  ของแต่ละระดับจะไม่เท่ากัน สมาชิกระดับ 6 (Member) ไม่มีค่าตำแหน่งตรงส่วนนี้ ขออธิบายค่าตำแหน่งจากรูปด้านล่างช่องที่ 4 ของระดับสมาชิก ดังนี้ค่าตำแหน่ง % ของระดับสมาชิก

สมาชิกระดับ 6 (Member) สมาชิก รับค่าตำแหน่ง 0%

สมาชิกระดับ 6 ไม่มีค่าตำแหน่งจากรายได้ค่าสายงานตรงส่วนนี้

สมาชิกที่ระดับตำแหน่งเท่ากัน หรือระดับตำแหน่งที่สูงกว่า คุณจะไม่ได้ค่าสายงานตรงส่วนนี้ แต่คุณจะได้ค่าแนะนำ 1% ถ้าสมาชิกดังกล่าวถ้าคุณเป็นผู้แนะนำติดตัวทั้งหมด

วิธีคำนวณส่วนต่างของค่าตำแหน่ง %

 • ระดับ 6 กับ ระดับ 6 ตำแหน่งชนกัน = 0 – 0 ส่วนต่าง = 0% ไม่ได้ค่าตำแหน่ง
 • ระดับ 1 – 5 ตำแหน่งสูงกว่า ระดับ 6 ไม่ได้ค่าตำแหน่ง

จากรูปด้านล่าง รูปตุ๊กตาแทนด้วย ระดับตำแหน่ง 1 – 6

คุณเป็นระดับ 6

 • คุณไม่ได้รับค่าสายงาน จากสมาชิก A6,B6 เพราะตำแหน่งชนกับคุณ
 • คุณไม่ได้รับค่าสายงาน จากสมาชิก C5, D4, E3, F2, G1 เพราะตำแหน่งสูงกว่าคุณ
 • คุณได้ค่าแนะนำ 1% จากสมาชิก A6 ถ้ามีการซื้อใช้ส่วนตัว
 • A6 ได้ค่าแนะนำ 1% จากสมาชิก B6 ถ้ามีการซื้อใช้ส่วนตัว คุณไม่ได้ค่าแนะนำจาก B6
 • คุณได้ค่าแนะนำ 1% จากสมาชิก C5, D4, E3, F2, G1 ถ้ามีการซื้อใช้ส่วนตัว หรือขายส่วนตัว

สมาชิกระดับ 6 (Member) สมาชิก รับค่าตำแหน่ง 0%

 

สมาชิกระดับ 5 (Am.) หัวหน้าขยายงาน รับค่าตำแหน่ง 3%

ปรับตำแหน่ง แค่มีบัตรนายหน้าประกันภัยเท่านั้น

สมาชิกที่ระดับตำแหน่งเท่ากัน หรือระดับตำแหน่งที่สูงกว่า คุณจะไม่ได้ค่าสายงานตรงส่วนนี้ แต่คุณจะได้ค่าแนะนำ 1% ถ้าสมาชิกดังกล่าวคุณเป็นผู้แนะนำติดตัวทั้งหมด

รายได้ค่าสายงานจะได้จากสมาชิกที่ระดับต่ำกว่า คือ สมาชิกระดับ 6 เท่านั้น

วิธีคำนวณส่วนต่างของค่าตำแหน่ง %

 • ระดับ 5 – ระดับ 6 = 3 – 0 ส่วนต่าง = 3%
 • ระดับ 5 กับ ระดับ 5 ตำแหน่งชนกัน = 3 – 3 ส่วนต่าง = 0% ไม่ได้ค่าตำแหน่ง
 • ระดับ 1 – 4 ตำแหน่งสูงกว่า ระดับ 5 ไม่ได้ค่าตำแหน่ง

จากรูปด้านล่าง รูปตุ๊กตาแทนด้วย ระดับตำแหน่ง 1 – 6

คุณเป็นระดับ 5

 • คุณได้รับค่าสายงาน 3% จากสมาชิก A6, B6 ได้ทุกระดับชั้นสมาชิกถ้ามีการซื้อใช้ทั้งทีม
 • คุณไม่ได้รับค่าสายงาน จากสมาชิก C5 เพราะตำแหน่งชนกับคุณ
 • คุณไม่ได้รับค่าสายงาน จากสมาชิก D4, E3, F2, G1 เพราะตำแหน่งสูงกว่าคุณ
 • คุณได้ค่าแนะนำ 1% จากสมาชิก A6 ถ้ามีการซื้อใช้ส่วนตัว
 • A6 ได้ค่าแนะนำ 1% จากสมาชิก B6 ถ้ามีการซื้อใช้ส่วนตัว คุณไม่ได้ค่าแนะนำจาก B6
 • คุณได้ค่าแนะนำ 1% จากสมาชิก D4, E3, F2, G1 ถ้ามีการซื้อใช้ส่วนตัว หรือขายส่วนตัว

สมาชิกระดับ 5 (Am.) หัวหน้าขยายงาน รับค่าตำแหน่ง 3%

 

สมาชิกระดับ 4 (Dm.) ผู้จัดการขยายงาน รับค่าตำแหน่ง 4%

ปรับตำแหน่ง มียอดขาย 3 เดือน รวม 300,000 บาท (เฉลี่ย 100,000 บาท / เดือน)

สมาชิกที่ระดับตำแหน่งเท่ากัน หรือระดับตำแหน่งที่สูงกว่า คุณจะไม่ได้ค่าสายงานตรงส่วนนี้ แต่คุณจะได้ค่าแนะนำ 1% ถ้าสมาชิกดังกล่าวถ้าคุณเป็นผู้แนะนำติดตัวทั้งหมด

รายได้ค่าสายงานจะได้จากสมาชิกที่ระดับต่ำกว่า คือ สมาชิกระดับ 5 – 6 เท่านั้น

วิธีคำนวณส่วนต่างของค่าตำแหน่ง %

 • ระดับ 4 – ระดับ 6 = 4 – 0 ส่วนต่าง = 4%
 • ระดับ 4 – ระดับ 5 = 4 – 3 ส่วนต่าง = 1%
 • ระดับ 4 กับ ระดับ 4 ตำแหน่งชนกัน = 4 – 4 ส่วนต่าง = 0% ไม่ได้ค่าตำแหน่ง
 • ระดับ 1 – 3 ตำแหน่งสูงกว่า ไม่ได้ค่าตำแหน่ง

จากรูปด้านล่าง รูปตุ๊กตาแทนด้วย ระดับตำแหน่ง 1 – 6

คุณเป็นระดับ 4

 • คุณได้รับค่าสายงาน 4% จากสมาชิก A6, B6 ได้ทุกระดับชั้นสมาชิกถ้ามีการซื้อใช้ทั้งทีม
 • คุณได้รับค่าสายงาน 1% จากสมาชิก C5 ได้ทุกระดับชั้นสมาชิกถ้ามีการซื้อใช้ทั้งทีม หรือขายทั้งทีม
 • คุณไม่ได้รับค่าสายงาน จากสมาชิก D4 เพราะตำแหน่งชนกับคุณ
 • คุณไม่ได้รับค่าสายงาน จากสมาชิก E3, F2, G1 เพราะตำแหน่งสูงกว่าคุณ
 • คุณได้ค่าแนะนำ 1% จากสมาชิก A6 ถ้ามีการซื้อใช้ส่วนตัว
 • A6 ได้ค่าแนะนำ 1% จากสมาชิก B6 ถ้ามีการซื้อใช้ส่วนตัว คุณไม่ได้ค่าแนะนำจาก B6
 • คุณได้ค่าแนะนำ 1% จากสมาชิก C5, D4, E3, F2, G1 ถ้ามีการซื้อใช้ส่วนตัว หรือขายส่วนตัว

สมาชิกระดับ 4 (Dm.) ผู้จัดการขยายงาน รับค่าตำแหน่ง 4%

 

สมาชิกระดับ 3 (Grd.) ผู้อำนวยการบริหาร รับค่าตำแหน่ง 5%

ปรับตำแหน่ง มียอดขาย 3 เดือน รวม 900,000 บาท (เฉลี่ย 300,000 บาท / เดือน)

สมาชิกที่ระดับตำแหน่งเท่ากัน หรือระดับตำแหน่งที่สูงกว่า คุณจะไม่ได้ค่าสายงานตรงส่วนนี้ แต่คุณจะได้ค่าแนะนำ 1% ถ้าสมาชิกดังกล่าวถ้าคุณเป็นผู้แนะนำติดตัวทั้งหมด

รายได้ค่าสายงานจะได้จากสมาชิกที่ระดับต่ำกว่า คือ สมาชิกระดับ 4 – 6 เท่านั้น

วิธีคำนวณส่วนต่างของค่าตำแหน่ง %

 • ระดับ 3 – ระดับ 6 = 5 – 0 ส่วนต่าง = 5%
 • ระดับ 3 – ระดับ 5 = 5 – 3 ส่วนต่าง = 2%
 • ระดับ 3 – ระดับ 4 = 5 – 4 ส่วนต่าง = 1%
 • ระดับ 3 กับ ระดับ 3 ตำแหน่งชนกัน = 5 – 5 ส่วนต่าง = 0% ไม่ได้ค่าตำแหน่ง
 • ระดับ 1 – 2 ตำแหน่งสูงกว่า ไม่ได้ค่าตำแหน่ง

จากรูปด้านล่าง รูปตุ๊กตาแทนด้วย ระดับตำแหน่ง 1 – 6

คุณเป็นระดับ 3

 • คุณได้รับค่าสายงาน 5% จากสมาชิก A6, B6 ได้ทุกระดับชั้นสมาชิกถ้ามีการซื้อใช้ทั้งทีม
 • คุณได้รับค่าสายงาน 2% จากสมาชิก C5 ได้ทุกระดับชั้นสมาชิกถ้ามีการซื้อใช้ทั้งทีม หรือขายทั้งทีม
 • คุณได้รับค่าสายงาน 1% จากสมาชิก D4 ได้ทุกระดับชั้นสมาชิกถ้ามีการซื้อใช้ทั้งทีม หรือขายทั้งทีม
 • คุณไม่ได้รับค่าสายงาน จากสมาชิก E3 เพราะตำแหน่งชนกับคุณ
 • คุณไม่ได้รับค่าสายงาน จากสมาชิก F2, G1 เพราะตำแหน่งสูงกว่าคุณ
 • คุณได้ค่าแนะนำ 1% จากสมาชิก A6 ถ้ามีการซื้อใช้ส่วนตัว
 • A6 ได้ค่าแนะนำ 1% จากสมาชิก B6 ถ้ามีการซื้อใช้ส่วนตัว คุณไม่ได้ค่าแนะนำจาก B6
 • คุณได้ค่าแนะนำ 1% จากสมาชิก C5, D4, E3, F2, G1 ถ้ามีการซื้อใช้ส่วนตัว หรือขายส่วนตัว

สมาชิกระดับ 3 (Grd.) ผู้อำนวยการบริหาร รับค่าตำแหน่ง 5%

 

สมาชิกระดับ 2 (Egrd.) ผู้อำนวยการอาวุโส รับค่าตำแหน่ง 5.5%

ปรับตำแหน่ง มียอดขาย 3 เดือน รวม 2,700,000 บาท (เฉลี่ย 900,000 บาท / เดือน)

สมาชิกที่ระดับตำแหน่งเท่ากัน หรือระดับตำแหน่งที่สูงกว่า คุณจะไม่ได้ค่าสายงานตรงส่วนนี้ แต่คุณจะได้ค่าแนะนำ 1% ถ้าสมาชิกดังกล่าวถ้าคุณเป็นผู้แนะนำติดตัวทั้งหมด

รายได้ค่าสายงานจะได้จากสมาชิกที่ระดับต่ำกว่า คือ สมาชิกระดับ 3 – 6 เท่านั้น

วิธีคำนวณส่วนต่างของค่าตำแหน่ง %

 • ระดับ 2 – ระดับ 6 = 5.5 – 0 ส่วนต่าง = 5.5%
 • ระดับ 2 – ระดับ 5 = 5.5 – 3 ส่วนต่าง = 2.5%
 • ระดับ 2 – ระดับ 4 = 5.5 – 4 = ส่วนต่าง = 1.5%
 • ระดับ 2 – ระดับ 3 = 5.5 – 5 = ส่วนต่าง = 0.5%
 • ระดับ 2 กับ ระดับ 2 ตำแหน่งชนกัน = 5.5 – 5.5 ส่วนต่าง = 0% ไม่ได้ค่าตำแหน่ง
 • ระดับ 1 ตำแหน่งสูงกว่า ไม่ได้ค่าตำแหน่ง

จากรูปด้านล่าง รูปตุ๊กตาแทนด้วย ระดับตำแหน่ง 1 – 6

คุณเป็นระดับ 2

 • คุณได้รับค่าสายงาน 5.5% จากสมาชิก A6, B6 ได้ทุกระดับชั้นสมาชิกถ้ามีการซื้อใช้ทั้งทีม
 • คุณได้รับค่าสายงาน 2.5% จากสมาชิก C5 ได้ทุกระดับชั้นสมาชิกถ้ามีการซื้อใช้ทั้งทีม หรือขายทั้งทีม
 • คุณได้รับค่าสายงาน 1.5% จากสมาชิก D4 ได้ทุกระดับชั้นสมาชิกถ้ามีการซื้อใช้ทั้งทีม หรือขายทั้งทีม
 • คุณได้รับค่าสายงาน 0.5% จากสมาชิก E3 ได้ทุกระดับชั้นสมาชิกถ้ามีการซื้อใช้ทั้งทีม หรือขายทั้งทีม
 • คุณไม่ได้รับค่าสายงาน จากสมาชิก F2 เพราะตำแหน่งชนกับคุณ
 • คุณไม่ได้รับค่าสายงาน จากสมาชิก G1 เพราะตำแหน่งสูงกว่าคุณ
 • คุณได้ค่าแนะนำ 1% จากสมาชิก A6 ถ้ามีการซื้อใช้ส่วนตัว
 • A6 ได้ค่าแนะนำ 1% จากสมาชิก B6 ถ้ามีการซื้อใช้ส่วนตัว คุณไม่ได้ค่าแนะนำจาก B6
 • คุณได้ค่าแนะนำ 1% จากสมาชิก C5, D4, E3, F2, G1 ถ้ามีการซื้อใช้ส่วนตัว หรือขายส่วนตัว

สมาชิกระดับ 2 (Egrd.) ผู้อำนวยการอาวุโส รับค่าตำแหน่ง 5.5%

 

สมาชิกระดับ 1 (VP.) รองกรรมการฝ่ายบริหาร รับค่าตำแหน่ง 6%

ปรับตำแหน่ง มียอดขาย 3 เดือน รวม 6,000,000 บาท (เฉลี่ย 2,000,000 บาท / เดือน)

สมาชิกที่ระดับตำแหน่งเท่ากัน หรือระดับตำแหน่งที่สูงกว่า คุณจะไม่ได้ค่าสายงานตรงส่วนนี้ แต่คุณจะได้ค่าแนะนำ 1% ถ้าสมาชิกดังกล่าวถ้าคุณเป็นผู้แนะนำติดตัวทั้งหมด

รายได้ค่าสายงานจะได้จากสมาชิกที่ระดับต่ำกว่า คือ สมาชิกระดับ 2 – 6 เท่านั้น

วิธีคำนวณส่วนต่างของค่าตำแหน่ง %

 • ระดับ 1 – ระดับ 6 = 6 – 0 ส่วนต่าง = 6%
 • ระดับ 1 – ระดับ 5 = 6 – 3 ส่วนต่าง = 3%
 • ระดับ 1 – ระดับ 4 = 6 – 4 ส่วนต่าง = 2%
 • ระดับ 1 – ระดับ 3 = 6 – 5 ส่วนต่าง = 1%
 • ระดับ 1 – ระดับ 2 = 6 – 5.5 ส่วนต่าง = 0.5%
 • ระดับ 1 กับ ระดับ 1 ตำแหน่งชนกัน = 6 – 6 ส่วนต่าง = 0% ไม่ได้ค่าตำแหน่ง
 • ระดับ 1+ ถึง 1++++ ตำแหน่งสูงกว่า ไม่ได้ค่าตำแหน่ง

จากรูปด้านล่าง รูปตุ๊กตาแทนด้วย ระดับตำแหน่ง 1 – 6

คุณเป็นระดับ 1

 • คุณได้รับค่าสายงาน 6% จากสมาชิก A6, B6 ได้ทุกระดับชั้นสมาชิกถ้ามีการซื้อใช้ทั้งทีม
 • คุณได้รับค่าสายงาน 3% จากสมาชิก C5 ได้ทุกระดับชั้นสมาชิกถ้ามีการซื้อใช้ทั้งทีม หรือขายทั้งทีม
 • คุณได้รับค่าสายงาน 2% จากสมาชิก D4 ได้ทุกระดับชั้นสมาชิกถ้ามีการซื้อใช้ทั้งทีม หรือขายทั้งทีม
 • คุณได้รับค่าสายงาน 1% จากสมาชิก E3 ได้ทุกระดับชั้นสมาชิกถ้ามีการซื้อใช้ทั้งทีม หรือขายทั้งทีม
 • คุณได้รับค่าสายงาน 0.5% จากสมาชิก F2 ได้ทุกระดับชั้นสมาชิกถ้ามีการซื้อใช้ทั้งทีม หรือขายทั้งทีม
 • คุณไม่ได้รับค่าสายงาน จากสมาชิก G1 เพราะตำแหน่งชนกับคุณ
 • คุณได้ค่าแนะนำ 1% จากสมาชิก A6 ถ้ามีการซื้อใช้ส่วนตัว
 • A6 ได้ค่าแนะนำ 1% จากสมาชิก B6 ถ้ามีการซื้อใช้ส่วนตัว คุณไม่ได้ค่าแนะนำจาก B6
 • คุณได้ค่าแนะนำ 1% จากสมาชิก C5, D4, E3, F2, G1 ถ้ามีการซื้อใช้ส่วนตัว หรือขายส่วนตัว

สมาชิกระดับ 1 (VP.) รองกรรมการฝ่ายบริหาร รับค่าตำแหน่ง 6%

 

เฮีย ศรีกรุง อรุณสวัสดี บรรยายแผน MGM