First Step ศรีกรุงโบรคเกอร์

First Step ศรีกรุงโบรคเกอร์

แนะนำหลักสูตร First Step ศรีกรุงโบรคเกอร์ สำหรับสมาชิกใหม่ หรือสมาชิกเก่า ถ้าจะเริ่มต้นธุรกิจศรีกรุงโบรคเกอร์ต้องดูหลักสูตรนี้ให้จบก่อนนะครับ หัวข้อหลักสูตร First Step ศรีกรุงโบรคเกอร์ วิธีการส่งงานสำหรับสมาชิกใหม่ โปรแกรมออนไลน์สำหรับสมาชิก ความรู้ประกันภัยเบื้องต้น พรบ และประกันภัยรถยนต์ 1. วิธีการส่งงานสำหรับสมาชิกใหม่ 2. โปรแกรมออนไลน์สำหรับสมาชิก 3. แผนธุรกิจประเภทเครือข่าย MGM 4. ความรู้ประกันภัยเบื้องต้น พรบ และประกันภัยรถยนต์